مقالات


مدیریت شبکه اجتماعی ازطریق مرکزتماس

محمد علی قنادیان

مدیریت شبکه های اجتماعی از طریق مرکز تماس

ادامه ...

تحول دیجیتالی در مرکز تماس

مصطفی امینی

پیش فرض های ورود به تحول دیجیتالی

ادامه ...

Contact Center

علی قنادیان

Contact Center

ادامه ...

نسل Z و انگیزش

سودابه زارع

نسل Z و انگیزش

ادامه ...

تاثیر مراکز تماس بر تجربه مشتری

وحیده رهنما

تاثیر مراکز تماس بر تجربه مشتری

ادامه ...

Big Data CRM

آقای ده بزرگی

big data customer relationship management

ادامه ...