خدمات :

 • 1- انجام خدمات پس از فروش، پشتیبانی و پاسخگویی مرکز تماس و مرکز ارتباط 7x24
 • 2- خدمات تماس های خروجی :
 • انجام اطلاع‌رسانی طرح‏های ویژه، تعرفه‏ها و جشنواره ها به مشتریان
 • اطلاع‌رسانی درخصوص خدمات و محصولات جدید به مشتریان
 • بازاریابی و فروش تلفنی
 • بازاریابی تلفنی برای جذب مشتریان جدید (حقیقی و حقوقی) از بازار هدف مشخص شده به منظور ارائه خدمات و محصولات مشتریان.
 • بازاریابی به منظور کشف نیازها و خواسته‏های جدید مشتریان با هدف تصرف بازار و پیشی گرفتن از رقباء.
 • انجام طرح های نظرسنجی و پایش و پاکسازی اطلاعات خام اولیه
 • 3- انجام خدمات مشاوره ای
 • ارایه مشاور فنی
 • ارایه مشاوره، راهبری و عملیات مرکز پاسخگویی
 • ارایه مشاوره آموزشی
 • 4- ارائه آموزش های تخصصی
 • برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به منظور افزایش و به روزرسانی اطلاعات کارشناسان پاسخگو
 • برگزاری دوره های آشنایی با نرم افزار CRM (مدیریت ارتباط با مشتریان) به عنوان اصلی ترین ابزار ثبت سوابق تماس ها
 • برگزاری دوره های ویژه و اختصاصی برای مدیران عملیات و سوپروایزرها به منظور افزایش سطح دانش علمی و عملی آنها
 • 5- ارائه نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی مرکز تماس
 • 6- ارائه خدمات ابری مرکز تماس و مرکز ارتباط
 • 7- راهبری باشگاه مشریان و پشتیبانی آنلاین شبکه های اجتماعی مشتریان به صورت شبانه روزی
 • 8- ارائه خدمات در محل مشتری
 • 9- تامین نیرو برای مرکز تماس

خدمات ویژه بانکی :

 • 1- انجام خدمات پشتیبانی و پاسخگویی به کلیه شعب (امداد شعب)
 • 2- انجام خدمات پاسخگویی، پشتیبانی و مشاوره برای مشتریان (امداد مشتریان)
 • 3- انجام خدمات پشتیبانی و پاسخگویی به پذیرندگان (دارندگان دستگاه POS)
 • 4- انجام خدمات بازاریابی تلفنی برای ارائه خدمات و محصولات بانک به مشتریان حقیقی و حقوقی
 • 5- ارائه خدمات بانکی به مشتریانVIP در محل ایشان
 • 6- انجام خدمات کارت بانک (امداد کارت)
 • 7- امداد شعب مجازی (امداد VTM)
 • 8- کنترل امنیت بانکداری الکترونیکی (امداد SOC)
 • 9- پشتیبانی تجهیزات شبکه و کنترل شبکه (امداد NOC)
 • 10- ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای
 • 11- ارائه نرم افزار ها و سخت افزارهای کاربردی مرکزتماس