1397/06/16 0 سفیر

مسئولیت فرهنگی و اجتماعی شرکت ها و سازمان ها در قرن اخیر به قدری افزایش یافته که در برگزاری مراسم‌ ها، بزرگداشت ها و تقدیرها به جهت افزایش قابلیت های فردی و گروهی از هم پیشه می‌گیرند

مسئولیت فرهنگی و اجتماعی شرکت ها و سازمان ها در قرن اخیر به قدری افزایش یافته که در برگزاری مراسم‌ ها، بزرگداشت ها و تقدیرها به جهت افزایش قابلیت های فردی و گروهی از هم پیشه می‌گیرند.
در این راستا هم شرکت سفیر آبی آرام سالانه مراسمی  به منظور زحمات بی بدیل همکاران، مفرح شدن فضای کاری و افزایش بهره وری و نشاط در همکاران برگزار می‌کند .
در سال 97 مراسم جشن نیم سال اول با حضور 160 نفر از کارکنان در روز جمعه مورخ 16/6/1397در باغ تالار سیکاس کرشت برگزار گردید .
این مراسم همراه با اجرای موسیقی، برگزاری مراسم تولد کارمندان متولد ماه شهریور ، پذیرایی شربت، شیرینی و میوه به همراه ناهار و اجرای مسابقه¬های مهیج و همچنین اهدای جوایز به مسابقه محیط کاری خود را چگونه جذاب نماییم بود.