1397/08/29 0 سفیر

برگزاری مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران، در روز سه شنبه بیست و دوم آبان ماه سال 1397 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد

در روز سه شنبه  بیست و دوم  آبان ماه سال 1397 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراسم روز ملی کیفیت و اختتامیه پانزدهمین دوره ارزیابی ملی کیفیت ایران با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان صنایع برگزار شد،  شرکت سفیر آبی آرام نیز به عنوان یکی از شرکت های برتر در جایزه ملی کیفیت ایران موفق به اخذ گواهینامه اشتهار به کیفیت دو ستاره گردید.

سخنرانان این مراسم:   

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران مسلم بیات  

رییس انجمن مدیریت کیفیت فرزین انتصاریان   

رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیره پیروزبخت

عبدالرسول عمادی - سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

علی مطهری - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی 

در مراسم روز ملی کیفیت از واحدهای برتر با اعطای گواهی و تندیس جایزه ملی کیفیت قدردانی شد. براساس ارزیابی های صورت گرفته از سازمان های متقاضی در فرایند ارزیابی عملکرد جایزه ملی کیفیت ایران و تائیدیه کمیته فنی و شورای سیاست گزاری جایزه ملی کیفیت در سازمان ملی استاندارد ایران نتایج پانزدهمین دوره ارزیابی در سطح ملی بدین شرح می باشد:   

در این دوره بیش 27 هزار مدرسه، ارزیابی کیفیت شده اند و از این میان در نهایت 1۰ هزار مدرسه، شناسایی و از آنها قدردانی شد. همچنین 8 واحد صنعتی و 5 واحد برتر در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات و در مجموع 23  بنگاه اقتصادی از نظر تعریف عمومی کیفیت موفق به دریافت گواهی اهتمام و تندیس جایزه ملی کیفیت کشور شدند.