1398/02/15 0 سفیر

شرکت سفیر آبی آرام در ششمین همایش اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران موفق به کسب تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان استان تهران در سال 97 گردید.

در راستای تقدیر از واحدهای برگزیده حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 97، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اعلام فراخوان عمومی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نسبت به ارزیابی سازمان های متقاضی اقدام نمود. این مراسم در روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت 1398 با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بزرگان صنعت در هتل اسپیناس خلیج فارس برگزار گردید.

 

 در راستای این مراسم شرکت سفیر آبی آرام با ارائه مدارک و مستندات عالی به دبیرخانه جایزه موفق به کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در ششمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید.