1398/04/15 0 سفیر

شرکت سفیر آبی آرام اولین مرکز تماس در ایران است که پس از پیاده سازی الزامات استاندارد مراکز تماس با مشتری (Customer Contact Centers) موفق به اخذ گواهینامه ISO 18295 گردید.

شرکت سفیر آبی آرام اولین مرکز تماس در ایران است که پس از پیاده سازی الزامات استاندارد مراکز تماس با مشتری موفق به اخذ گواهینامه ISO18925  گردید.

استانداردهای خدمات یک عنصر مهم در برتری مدیریت خدمات هستند، این استانداردها به روشن کردن انتظارات مشتریان و کارکنان کمک نموده، مدیریت عملکرد را فعال، و مشتری و رضایت مشتری را پشتیبانی می¬نمایند. در این راستا شرکت سفیر آبی آرام به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات برون سپاری مرکز ارتباط در ایران، در راستای ارزش آفرینی برای مشتریان، کارفرمایان، کارکنان مرکز تماس و همچنین به منظور  بهبود دقت و کارایی خدمات خود و در نتیجه افزایش سطح مطلوبیت تجربه مشتری، پروژه پیاده سازی الزامات و فرهنگ سازی استاندارد مرکز ارتباط با مشتری بر مبنای ISO18925  را به همت مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت سفیر آبی آرام در سال 1396 آغاز نمود. استاندارد ISO18925  مهم ترین استاندارد فراگیر جهانی است که به طور مشخص به موضوع مرکز تماس می پردازد و در دو بخش الزامات مرکز تماس و الزامات مشتری انتشار یافته است. دامنه این سیستم به جهت پیاده سازی، کلیه خدمات مرکز ارتباط سفیر آبی آرام را در تمامی پروژه ها در بر می گیرد.

برای اخذ گواهینامه ISO18925 ، مدیریت مراکز ارتباط با مشتری بر اساس بهترین استاندارد بین المللی مورد ممیزی قرار گرفته و انطباق آن بررسی می شود که این امر در بهمن ماه 1397 انجام و شرکت سفیر آبی آرام به عنوان اولین مرکز ارتباط در ایران، مفتخر به دریافت گواهینامه مراکز ارتباط با مشتری (ISO18925)   گردید، که منجر به ثبت افتخاری دیگر بر مجموعه افتخارات شرکت سفیر آبی آرام شده است.