امکانات مرکز تماس

1.        مسیریابی و توزیع تماس­ها

2.        مدیریت اپراتورها

3.        مانیتورینگ

4.        شنود و ضبط مکالمات

5.        مدیریت انواع کمپین­ها

6.        انواع گزارش­گیری­­(کمی و کیفی)

7.        ارزیابی و افزایش بهره­وری اپراتور

8.        CRM