اجرای طرح‏های نظرسنجی

نظرسنجی یكی از معمول ‏ترین شیوه‏ های سنجش افكار است. در واقع نیازها و كمبودهای مربوط به هر خدمت و محصول، با تحقیق و نظرسنجی روشن می شود. نظرسنجی خدمت یا محصول سعی دارد دیدگاه‏ها و نظرات مشتریان را درباره آن خدمت یا محصول برای مسئولان و نهادهای مربوطه نشان دهد و اطلاعات لازم را برای تصمیم‏ گیری در اختیارشان قرار دهد و ارتباطی بین مشتریان و مسئولان باشد. این حرفه امروزه تبدیل به یكی از منابع عمده درآمد و از ابزار مهمی در رابطه با ارتقاء کیفیت و کمیت خدمت یا محصول گردیده و این خود منشاء جلب رضایت مشتریان و افزایش تعداد مشتریان می‏باشد.

سازمان‏ها و موسسات بزرگ و حرفه‏ای جهت ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و افزایش رضایت مشتریان خود اقدام به نظرسنجی از مشتریان خود نموده و نتایج آن را در جهت بهبود ارائه خدمات خود بکار می گیرند، بنابراین شرکت سفیرآبی آرام با تحلیل و تهیه طرح‏های نظرسنجی متناسب، نظرسنجی از مشتریان سازمان شما و تحلیل نتایج حاصل از آن را برعهده می گیرد و شما را در این مسیر هدایت می نماید. در این راستا با بکارگیری از تکنیک های برقراری ارتباط تلفنی سعی در مشارکت شخص مخاطب نموده و اطلاعات مورد نیاز را از وی دریافت می نماید. یکی از بزرگترین محاسن این روش جلوگیری از هزینه های مراجعه حضوری (ترافیک، تکمیل پرسشنامه، چاپ و غیره) می باشد.